ਰਜਿਸਟਰਡ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ EU 'ਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਖਰੀਦੋ

ਨਿੱਜੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਆਗਤ ਹੈ। ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਨਿਵਾਸੀ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੋਮ ਡਿਲੀਵਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਸਿੱਧਾ ਆਰਡਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਹਰ ਹਨ ਜੋ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਕੇ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਈਯੂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਮੱਧ ਆਸਾਨੀ ਅਤੇ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਨਿਯਮਤ ਗਾਹਕ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਜੋ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ, ਗਾਹਕ ਜੋ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ।

ਰਜਿਸਟਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਣਾ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਹੈ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਆਪਣਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੰਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਗਾਹਕ ਸੂਚੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। 

ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ

ਕਈ ਕਾਰਕ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡ੍ਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਲਈ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰਜਿਸਟਰਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸਾਂ ਲਈ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿੱਤੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ, ਜਰਮਨੀ ਕਹੋ, ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ C ਦੀ ਲਾਗਤ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੰਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ B ਦੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਕ ਹੈ। ਖਰੀਦਦਾਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ. 

ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਸਲੀ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਣਾ ਕੋਈ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਤੋਂ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਣਾ ਬਹੁਤ ਆਸਾਨ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਖਾਸ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਟਾਬੇਸ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਸ ਪੜਾਅ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕ ਲਈ ਇੱਕ ਵੈਧ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪਾਸਪੋਰਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਣ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਵਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ 5 ਤੋਂ 7 ਦਿਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਇੱਕ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਇਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਰਜਿਸਟਰਡ ਆਈਲੈਟਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨੂੰ idp ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਉਂਸਿਲ ਨਾਲ ਆਪਣਾ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਲ ਹੀ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ IELTS ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਹਨ ਜੋ ਜਰਮਨੀ, ਭਾਰਤ, ਪਾਰਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ... ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 5 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ IELTS ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਇੱਕ ENCLEX ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਨਰਸਾਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਜੋ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ USA ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ENCLEX ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ENCLEX ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਖੁੱਲੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ENCLEX ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਯੂਐਸਏ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਸੰਕਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਨਰਸਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਗੁਆਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਖਾਲੀ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ENCLEX ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੈਰੀਅਰ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ, ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ, ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ,
ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦੋ, ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ, ਯੂਕੇ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ,

EU ਨਿਵਾਸੀ ਪਰਮਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਥਾਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਨਾਲ ਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ EU ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਸਲ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ EU ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਨਿਵਾਸ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਨਿਵਾਸ ਪਰਮਿਟ ਅਤੇ ਯੂਐਸ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੁੱਗਣ 'ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕਾਰਡ ਪੂਰੇ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਚੰਗੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁੜ ਜੁੜਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਅਸਲੀ ਨਕਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਆਨਲਾਈਨ ਖਰੀਦੋ

ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨਾਲ ਹੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕ ਜੋ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਉਹ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣ ਲਈ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ, ਲੋਕ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਪਛਾਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਬਹੁਤ ਅਸਲੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਲੋਗ੍ਰਾਮ ਹਨ। 

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਐਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਸਮਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਅਸਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਥਾਂ ਜਾਅਲੀ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਅਸਲ ਆਈਡੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਗਲਤ ਥਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ।

ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਲਈ ਆਰਡਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪੰਨੇ ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ

×